1 lutego 2018 roku w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu odbyła się zabawa karnawałowa. Na imprezę zaproszono mieszkanki zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej w Rogowie, Legnickim Polu i Mościszkach. Na zaproszenie organizatora w zabawę włączyli się także przedstawiciele Klubów Seniora z Niechlowa i Góry. Imprezę oficjalnie otworzył krótkim przemówieniem Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu Piotr Grochowiak. W swym wystąpieniu życzył wszystkim przybyłym gościom oraz podopiecznych DPS we Wronińcu udanej zabawy i mnóstwa radości z uczestnictwa w zaplanowanych konkursach. Biesiadnicy bardzo chętnie włączyli się w zabawę taneczną oraz licznie uczestniczyli w przygotowanych konkurencjach. 
Pierwszym zadaniem był taniec „kaczuchy”. Tę konkurencję wygrała przedstawicielka Klubu Seniora w Górze. Natomiast drugi konkurs pt. „Malujemy obraz” polegał na pracy w trzyosobowych grupach. Ochotnik z każdej drużyny kładł się na kartonie, gdzie obrysowywano jego kontur, a następnie wspólnie z drużyną kolorował i dekorował powstały obraz. Trzecią konkurencją był taniec na gazecie. Polegał na tańcu na szarej gazecie przy szybkich piosenkach. Utrudnieniem dla tańczących było składanie arkusza gazety na pół przy każdym zatrzymaniu muzyki. Wygrała para, która zatańczyła na najmniejszej części gazety, a był to przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu wraz z partnerką z Domu Pomocy Społecznej 
w Legnickim Polu. Najważniejszym konkursem wieczoru były jednak wybory „Miss 
i Mistera karnawału 2018”. W tej konkurencji zwyciężyli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu i podopieczna Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu. 
Czwartkowe popołudnie upłynęło podopiecznym i zaproszonym przez nich gościom w rytmie karnawałowych przebojów. Zabawa oraz wspólne zmagania w licznych konkursach wywołały wśród uczestników mnóstwo radości. Organizacja oraz towarzyszące jej przedsięwzięcia pomagają mieszkańcom domów pomocy społecznej w nawiązywaniu nowych znajomości oraz podtrzymywaniu już istniejących. 

Zdjęcia pochodzą ze strony: http://www.powiatgora.pl/8744,zabawa-karnawalowa-w-dps-wronincu.htmlGaleria zdjęć: