Terapia zajęciowa

Aktywizacja mieszkańców

Podstawowym celem terapii zajęciowej prowadzonej w naszym Domu jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej, wdrażanie do aktywności fizycznej i umysłowej, kształtowanie charakteru, rozwijanie osobowości, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań. Twórczy udział w zajęciach buduje poczucie własnej wartości i sensu życia, eliminując monotonię dnia codziennego.

Miejscem prowadzenia zajęć terapeutycznych są specjalistyczne pracownie, świetlice, pokoje dziennego pobytu, letnie sale terapii a w indywidualnych przypadkach pokoje mieszkalne. Zajęcia mają charakter dobrowolny i są dostępne dla każdego podopiecznego.
Dla pensjonariuszy naszego domu proponowanych jest wiele form terapii zajęciowej. Proponowane formy terapii uzależnione są od zainteresowań i możliwości mieszkańców. Realizowane są poprzez terapię indywidualną, grupową lub zespołową.
Mieszkańcy naszego domu mają możliwość udziału w następujących zajęciach terapeutycznych:
  • terapii muzycznej (Mieszkańcy czynnie i biernie uczestniczą w proponowanej terapii. Przy akompaniamencie akordeonu i organów wspólnie wykonują piosenki z dawnych lat, pieśni patriotyczne, okolicznościowe i religijne) Muzyka redukuje stres, obniża poziom napięcia i uspokaja.
  • terapii kulinarnej (wspólne pieczenie ciast, smażenie frytek, placków ziemniaczanych, racuchów, wspólne robienie kanapek)
  • ergoterapii (terapii przez ruch)
  • silwoterapii (kontakt z przyrodą, wspólne spacery, wycieczki)
  • biblioterapii (terapii przez literaturę, czytanie książek, czasopism)
  • terapii rękodzielniczej ( malowanie farbami na drewnie, na szkle, wykonywanie gobelin z kolorowych włóczek, wykonywanie prac z bibuły, z papieru, ze słomy, ze sznurka, z masy solnej, z gipsu, robienie pisanek, układanie suchych bukietów z traw i kwiatów, wykonywanie stroików świątecznych)
  • zajęcia rekreacyjne (organizowanie różnych form rekreacji: spacery, wycieczki rowerowe)
  • wieczorki taneczne wspólnie z mieszkankami zaprzyjaźnionych domów, gry integracyjno – sportowe oraz zabawy świetlicowe).
Prowadzona jest również terapia logopedyczna dla podopiecznych po wylewach i udarach.
Co roku dla podtrzymania więzi z rodzinami organizowane są zjazdy rodzin połączone z aukcją prac wykonanych w czasie terapii zajęciowej z mieszkańcami.
Nasz dom odwiedzają szkolne zespoły muzyczne. Goszczą również seniorzy i koła gospodyń w ramach wspólnie realizowanych projektów wspierających integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. Organizujemy wymiany mieszkańców z zaprzyjaźnionymi domami.
Umiejscowienie naszego domu w parku stwarza dogodne warunki do prowadzenia terapii i oddziaływuje terapeutycznie na pensjonariuszy. Wkomponowane w zieleń oczko wodne wpływa relaksująco na przebywających tu mieszkańców, a wybudowane letnie sale terapii stwarzają mieszkańcom doskonałe warunki do wypoczynku na świeżym powietrzu.

Największym jednak zainteresowaniem wśród mieszkańców i ulubionym miejscem spacerów cieszy się utworzony przed kilkoma laty kącik przyrodniczo – zoologiczny jak również sad z drzewami owocowymi. Z pomocą mieszkańców zbudowane zostały klatki i zagrody dla zwierząt. Obecnie w naszym kąciku hodowane są: króliki, gołębie i świnki wietnamskie. Wielu mieszkańców naszego ośrodka pochodzi z terenów rolniczych, gdzie w przeszłości mieli do czynienia z pracą na gospodarstwie, zatem dla nich kontakt ze zwierzętami jest czymś naturalnym i sprawia im ogromną radość, odstresowuje, wycisza emocje i sprawia, że ludzie czują się potrzebni.


Rehabilitacja

Każdy mieszkaniec ma możliwość polepszenia lub utrzymania swojej sprawności ruchowej poprzez korzystanie z usprawnienia fizycznego w formie ćwiczeń ogólno kondycyjnych oraz indywidualnych zabiegów zlecanych przez lekarzy Osoby leżące są objęte rehabilitacją w formie gimnastyki przyłóżkowej.

Możliwe zabiegi to wszelkiego rodzaju masaże, hydromasaż, fotel masujący, biotron, diadynamic i inne według potrzeb i zaleceń lekarza:
  • ćwiczenia w sali gimnastycznej z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów, pod nadzorem wykwalifikowanego instruktora.
  • ćwiczenia i zabiegi rehabilitacyjne w ramach terapii przyłóżkowej pod nadzorem rehabilitanta.
Na miejscu w placówce przyjmuje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej i lekarz psychiatra. Dowóz do lekarzy specjalistów odbywa się własnym samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. W Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu istnieje możliwość spotkań i terapii psychologicznej.
Całodobową opiekę pielęgniarską sprawuje wysoko wykwalifikowany personel pielęgniarski i opiekunowie.

Obrazek
Obrazek
Obrazek