Celem przedsięwzięcia było przedstawienie włodarzom głogowskim postulatów dotyczących likwidacji barier architektonicznych a także wyznaczenie miejsca spotkań integracyjnych osób starszych. Priorytetem była także budowa hospicjum. Po przedstawieniu postulatów i rozmowie przy Ratuszu Miejskim w Głogowie uczestnicy udali się do Domu Uzdrowienia Chorych przy Kolegiacie gdzie dla członków marszu przygotowano poczęstunek oraz prelekcję dotyczącą historii Głogowa.Galeria zdjęć: