Z tejże okazji w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu odbyło się uroczyste spotkanie pracowników DPS z władzami Powiatu Górowskiego. Na zaproszenie Dyrektora Piotra Grochowiaka w spotkaniu uczestniczył Starosta Górowski Kazimierz Bogucki, kapelan ośrodka ks. Mariusz Kopras oraz wszyscy pracownicy DPS Wroniniec.
Uroczystość rozpoczął Dyrektor Ośrodka Piotr Grochowiak dziękując swoim pracownikom za trud włożony w codzienną, ciężką i odpowiedzialną prace podkreślając, że praca z osobami niepełnosprawnymi jest wyzwaniem, wymagającym odpowiedniej wiedzy ale również indywidualnych cech osobowości. Dyrektor odczytał również list Wojewody Dolnośląskiego z podziękowaniami wystosowany z okazji święta pracowników socjalnych dla całej społeczności Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu. Następnie głos zabrał Starosta Górowski składając na ręce dyrektora życzenia wytrwałości i dalszych sukcesów oraz podziękował wszystkim zgromadzonym za zaangażowanie jakie wkładają w swoją codzienną pracę. Do wszystkich życzeń dołączył się ks. Mariusz.
Po części oficjalnej zgromadzeni goście oraz pracownicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.Galeria zdjęć: