Nie pierwszy raz Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu gościł górników, jednak ta wizyta była wyjątkowa za sprawą obrazu „św. Barbara z Nikomedii” autorstwa Jacka Kobieli, który panowie przywieźli ze sobą. Pięknie namalowany obraz posiada niezwykłą ramę. Otóż przyozdobiona została minerałami z kopalni nie występującymi na powierzchni, a jedynie około tysiąca metrów pod ziemią, a i tam są niezwykłą rzadkością. Spotkanie było jedną z kilku publicznych prezentacji obrazu „św. Barbara z Nikomedii”. Ostatecznie obraz, po poświęceniu dnia 8 grudnia br. w Ryczeniu, trafi na komorę brygady B oddziału T-7 Zakładów Górniczych Rudna na poziom około 1070 metrów pod powierzchnię ziemi. To właśnie pracownicy tej brygady ufundowali obraz.
Na spotkaniu panowie omówili historię górnictwa od zarania do dnia dzisiejszego oraz tradycje górnicze. Chociaż omawianym tematom towarzyszyły prezentacje multimedialne, to największe zainteresowanie mieszkańców wzbudziły przywiezione przez górników rekwizyty: kufle oraz honorowa szpada górnicza. Pan Marek omówił historię nadawania szpad górniczych zaznaczając, że tę otrzymał jego kolega po nienagannym przepracowaniu 25 lat pod ziemią. Podopieczni mieli okazję trzymać szpadę we własnych rękach, co nie zdarza się zbyt często. Wszystko oczywiście z zachowaniem największej ostrożności. Panowie ponadto chętnie odpowiadali na zadawane im przez mieszkańców pytania.

Pan Marek Kubicki zaznaczył, że nie pierwszy raz gości w DPS oraz że przyjeżdża tutaj zawsze z wielkim sentymentem.
Na koniec Dyrektor Domu Pomocy Społecznej podziękował górnikom za przybycie wyrażając przy okazji nadzieję na podobne odwiedziny w przyszłych latach.Galeria zdjęć: