W związku z powyższym obowiązuje Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu w sprawie zasad organizacji i pracy placówki w zakresie odwiedzin oraz procedura ustalająca organizacje opuszczania Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu w trakcie urlopowania mieszkańców.

 

 

DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu

mgr Piotr GrochowiakGaleria zdjęć: