1. Organizacja odwiedzin mieszkańców DPS Wroniniec

 • Osoby odwiedzające muszą zglosić chęć odwiedzin telefonicznie lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15.00 w celu ustalenia terminu. 0 terminie odwiedzających decyduje DPS Wroniniec.
 • osoby odwiedzające muszą być wyposażone w maseczkę lub przyłbicę oraz muszą przed spotkaniem wydezynfekować dłonie.
 • osoby odwiedzające nie powinny mieć żadnych objawów przeziębienia grypy tj. podwyższonej temperatury ciała, gorączki, kaszlu, chrypy, bólu gardła itp.
 • osoby odwiedzające zostaną poddane wstępnemu wywiadowi medycznemu, oraz kontroli temperatury ciała przez pracownika DPS Wroniniec.
 • osoby odwiedzające otrzymają do wypełnienia ankietę w związku ze stanem epidemiologicznym zakażeń koronawirusem SARS — CoV2.
 • Forma i miejsce spotkania uzależnione od stanu zdrowia i stanu sprawności mieszkańca tj:
  • ​mieszkańcy będą mieli organizowane odwiedziny w letniej salce terapii Nr.1 bądź świetlicy DPS Wroniniec. Należy zachować bezpieczną odległość ( minimum 1.5 metra) oraz konieczne zasady higieniczne( czyli być zaopatrzonym w maseczkę lub przyłbicę i dezynfekować ręce).
  • liczba osób odwiedzających będzie uzależniona od miejsca spotkania
  • w pomieszczeniach zamkniętych jednorazowo może być jedna osoba odwiedzająca, na terenie DPS (letnie salki terapii) do dwóch osób.
  • po każdym spotkaniu pomieszczenie i miejsce będą dezynfekowane.

 

Procedura ustalająca organizacje opuszczania terenu Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu, oraz urlopowania mieszkańców.

 1. Wyjścia mieszkańców zaszczepionych poza teren domu pomocy społecznej są możliwe w celu załatwienia spraw urzędowych, osobistych, związanych z leczeniem, w miarę możliwości w asyście pracownika domu pomocy społecznej przy zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej i bezwzględnym zachowaniu reżimu sanitarnego. Wyjścia są też możliwe w ramach programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego za zgodą dyrektora domu pomocy społecznej lub osoby go zastępującej.
 2. Mieszkańcy nie zaszczepieni mogą opuszczać teren domu pomocy społecznej za zgodą dyrektora domu pomocy społecznej lub osoby go zastępującej — tylko w wyjątkowych sytuacjach i w asyście pracownika domu pomocy społecznej lub wskazanego przez dom pomocy społecznej opiekuna- przy zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej i bezwzględnym zachowaniu reżimu sanitarnego.
 3. Urlopowanie mieszkańców zaszczepionych jest możliwe po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu z rodziną, do której mieszkaniec będzie urlopowany i złożeniu zarówno przez rodzinę oraz mieszkańca oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszych procedur. Oświadczenie będzie składane przy wyjściu mieszkańca na urlopowanie i przy powrocie z urlopowania. Przed opuszczeniem domu pomocy społecznej na urlopowanie i przy powrocie z urlopowania zostanie wykonana ocena stanu zdrowia przez pielęgniarkę.
 4. Mieszkańcy nie zaszczepieni nie mogą być urlopowani.

 

Załącznik do Procedury ustalających organizację:

-opuszczania terenu domu pomocy społecznej przez mieszkańców,

-urlopowania mieszkańców,

-odwiedzin mieszkańców,

Do pobrania tutaj:  LINK

.

 

DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu
mgr Piotr Grochowiak

 Galeria zdjęć: