W Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu 14.09.2022 odbył się,, Zjazd Rodzin,,. Mieszkańcy domu mogli spotkać się ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi. Na spotkanie rodzinne byli zaproszeni również przedstawiciele: Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze z Panią Kierownik Edytą Żmiejewską, Klub Seniora „Pogodna Jesień” w Górze , DPS w Rogowie, Szkoła Podstawowa w Sicinach wraz z panią Dyrektor Dorotą Szostek. Całe spotkanie rozpoczęło się uroczystą Msza Świętą odprawioną wyjątkowo przez zaproszonego gościa i przyjaciela domu ks. Bartłomieja Polańskiego który od niedawna został przełożonym Inspektorii Wrocławskiej Salezjanów na lata 2022- 2028. Następnie wszystkich przybyłych gości przywitał bardzo serdecznie Pan Dyrektor Piotr Grochowiak który w trakcie wystąpienia przeczytał przesłany na jego ręce list gratulacyjny od Pani starosty powiatu Górowskiego która ze względów służbowych nie mogła być obecna na spotkaniu.. Po uroczystym przywitaniu odbyła się część artystyczna, gdzie dzieci z Zespołu Wokalnego „Wesołe Chochliki,, z Sicin a następnie młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Górze zaprezentowały swój występ umilając spotkanie swoim koncertem piosenek. Na zakończenie również podopieczni naszego ośrodka zaprezentowali kilka utworów muzycznych przygotowanych w trakcie prowadzonej terapii muzycznej,
Po udanej prezentacji wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek i obiad w formie grilla. Nie zabrakło również zabawy przy muzyce, konkursów np. rzut kaloszem i kapeluszem. W trakcie spotkania była możliwość oglądnięcia prac wykonanych w czasie prowadzonych zajęć terapeutycznych z mieszkańcami na specjalnie przygotowanym stoisku. Całe spotkanie miało na celu podtrzymanie i pogłębienie więzi rodzinnych, jak również było okazją do dodatkowego spotkania się z najbliższymi. Galeria zdjęć: