Obraz
Uroczyste pożegnanie w DPS

30 września 2014 r. w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu pożegnano Lecha Jarugę kończącego sprawowanie wieloletniej opieki lekarskiej nad mieszkańcami DPS.  Na jego ręce zostały złożone kwiaty, list gratulacyjny i podziękowania od dyrekcji i pracowników oraz jego podopiecznych z DPS.

Czytaj więcej
Obraz
Centrum 5i w Górze

16 września 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze odbyło się seminarium „CENTRUM 5i czyli skuteczna integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych". W seminarium wzięli udział przedstawiciele samorządu powiatowego, samorządów gminnych, instytucji pomocy społecznej,…

Czytaj więcej
Obraz
Przyjaźniej w DPS

Rozpoczęły się roboty budowlane w DPS we Wronińcu w ramach realizacji II etapu zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynków oraz zwiększenie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu”. Zakończenie wszystkich prac planuje się do 20 listopada 2014 r.

Czytaj więcej
Obraz
Dożynkowe tradycje w DPS

7 września 2014 r. tradycyjnie w święcie plonów w Niechlowie, wziął udział Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu, promując swoją bogatą ofertę usług świadczonych w placówce. Na stoisku, zaprezentowano prace mieszkańców DPS wykonane podczas zajęć w pracowniach terapeutycznych oraz plony z własnego sadu i…

Czytaj więcej
Obraz
Wypoczynek nad Baryczą

W okresie wakacji Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu organizuje wyjazdy rekreacyjne nad Barycz dla swoich mieszkańców. W okresie upałów nie ma lepszej ochłody niż bezpieczna kąpiel w czystej i ciepłej rzece.

Czytaj więcej
Obraz
Integracja w Boszkowie

W dniach 9 -10 lipca 2014r. 11 osobowa grupa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu przebywała na dwudniowym wyjeździe integracyjnym w Boszkowie.

Czytaj więcej
Obraz
Godni pochwały

26 czerwca 2014 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu Piotr Grochowiak spotkał się z jedenastoma mieszkańcami placówki, którzy podczas majowej powodzi brali czynny udział w akcji ratowniczej, aby podziękować im za obywatelską postawę i bezinteresowną pomoc.

Czytaj więcej
Obraz
Powitanie lata

Integracja społeczna to ważny aspekt działań podejmowanych przez Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu. W jej ramach 20 czerwca 2014 roku odbyła się zabawa integracyjna ,,Powitanie lata” z udziałem mieszkanek zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej w Rogowie.

Czytaj więcej
Obraz
DPS pod wodą

W godzinach popołudniowych 27 maja 2014 r. nad Wronińcem przeszły nawalne deszcze, które spowodowały zalanie Domu Pomocy Społecznej. Nikt z mieszkańców nie ucierpiał. Straty materialne są znaczące i dotyczą głównie budynku i infrastruktury technicznej Ośrodka. Część z nich może ujawnić się dopiero w…

Czytaj więcej
Obraz
DPS pod wodą

W godzinach popołudniowych 27 maja 2014 r. nad Wronińcem przeszły nawalne deszcze, które spowodowały zalanie Domu Pomocy Społecznej. Nikt z mieszkańców nie ucierpiał. Straty materialne są znaczące i dotyczą głównie budynku i infrastruktury technicznej Ośrodka. Część z nich może ujawnić się dopiero w…

Czytaj więcej
Obraz
Trwa wielkie suszenie

Pomimo, że od zalania Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu upłynęło już półtora miesiąca nadal trwa usuwanie skutków majowej powodzi. Osuszane są pomieszczenia kuchni, stołówka, magazyny żywnościowe oraz pomieszczenia socjalne.

Czytaj więcej
Obraz
Spartakiada

21 maja 2014 r. od godziny 10.00 w hali sportowej ,,Olimpia” w Górze odbyła się 8 edycja Spartakiady Sportowo-Integracyjnej Środowiskowych Domów Samopomocy, w której 3 miejsce zajęła reprezentacja Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu.

Czytaj więcej
Obraz
Hortiterapia

Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu kładzie silny nacisk na organizowanie różnych form terapii zajęciowej dla swoich podopiecznych. Jedną z nich jest hortiterapia zwana terapią ogrodniczą lub ogrodoterapią. Mieszkańcy DPS w jej ramach, od wczesnej wiosny do późnej jesieni biorą udział w pracach ogrodn…

Czytaj więcej
Obraz
Jeszcze przyjaźniej

Powiat Górowski otrzymał dotację w wysokości 400 tys. zł na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynków i zwiększenia dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu. Będzie to II etap przebudowy obiektu.

Czytaj więcej
Obraz
Wielkanoc w DPS

Niestety, tylko nieliczni mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu spędzili Święta Wielkanocne ze swoimi bliskimi w domach rodzinnych. Przeważająca część pozostała w ośrodku. - Zapewnienie serdecznej, ciepłej i rodzinnej, wręcz domowej atmosfery w tym szczególnym czasie, to nasz nadrzędny cel.…

Czytaj więcej
Obraz
Świąteczna terapia

W ramach przygotowań do Świąt Wielkanocnych w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu porządkowano teren wokół domu,. przycinano drzewka i krzewy, wysiewano kwiaty. Wykonywano kartki świąteczne, pisanki, ozdoby z siana, stroiki, ozdoby z drewna i styropianu. Pieczono tradycyjne wielkanocne mazurki.

Czytaj więcej
Obraz
Superwizja grupowa

2 kwietnia 2014 roku ośmioosobowa grupa pracowników Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu uczestniczyła w szkoleniu ,,Superwizja grupowa” zorganizowanym przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu w ramach projektu systemowego w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji…

Czytaj więcej
Obraz
Kontrola w DPS

Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu przeszedł w 2014 r. kompleksową kontrolę za okres od 1 stycznia 2013 do 31 marca 2014 r. przeprowadzoną przez inspektorów wojewódzkich z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w zakresie realizacji zadań wynikających z rozporzą…

Czytaj więcej
Obraz
Zamiast Marzanny

W środę 21 marca 2014 roku w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu powitano wiosnę, najpiękniejszą i najbardziej ulubioną przez mieszkańców DPS porę roku. Zamiast topienia Marzanny, między innymi rozwieszano wykonane wspólnymi siłami budki lęgowe dla ptactwa, które stały się kolejnym elementem wzbogaca…

Czytaj więcej
Obraz
Rekolekcje w DPS

Corocznie w okresie Wielkiego Postu w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu odbywają się rekolekcje wielkopostne połączone z uroczystą mszą świętą i spowiedzią. W tym roku, 25 lutego spotkali się w świetlicy DPS na naukach rekolekcyjnych pensjonariusze ośrodka oraz mieszkańcy Wronińca.

Czytaj więcej
Obraz
Karnawałowa integracja

20 lutego 2014 roku mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu wzięli udział w zabawie karnawałowej zorganizowanej przez DPS w Rościsławicach. To kolejny przykład współpracy domów pomocy społecznej w zakresie wzbogacania oferty dla swoich podopiecznych

Czytaj więcej